Läppcancer

Läppcancer är cancer som utgår från det röda på läppen som sträcker sig från början av hudkanten och slutar där slemhinnan på läppens insida tar över.

Fakta

  • De flesta patienter söker på grund av sår på läppen som inte vill läka.
  • Förstahandsvalet vid läppcancer är operation. 
  • Eftersom de flesta tumörer hittas i ett tidigt stadium är prognosen mycket god.

Vad är läppcancer?

Cirka 90 procent av all läppcancer sitter på underläppen, oftast centralt på läppen. De flesta får sin diagnos i ett tidigt stadium.

Ungefär 10 procent av all huvud-halscancer utgörs av läppcancer – omkring 157 fall per år. Cancerformen är något vanligare bland män och medianålder för insjuknande är 75 år.

Symtom på läppcancer

  • De flesta patienter söker på grund av sår på läppen som inte vill läka.
  • Även en knöl, tumör, på läppen kan vara ett symtom som man söker för.

Hur behandlas läppcancer?

Förstahandsvalet vid läppcancer är operation. Små tumörer som inte har spridit sig till lymfkörtlar opereras bort och behöver inte tas upp på en multidisciplinär konferens.

Tumören tas bort med en marginal på minst åtta millimeter. Vid större tumörer kan man behöva ta vävnad från överläppen för rekonstruktion.

Yttre strålbehandling eller brakyterapi kan vara ett alternativ vid större tumörer där operation kan förväntas ge sämre funktion eller kosmetiska problem.

Tumörer som är mindre än två centimeter sprider sig sällan till regionala lymfkörtlar. Större tumörer, tumörer på överläppen och tumörer som växer på nerver har högre risk för spridning till lymfkörtlarna på halsen.

Vid känd spridning till lymfkörtlarna på halsen opereras de bort. Efter operationen ges strålbehandling.

Hur upptäcker man läppcancer?

För att upptäcka läppcancer och ställa diagnos tas ett vävnadsprov, biopsi, från förändringen på läppen.

Vid större tumörer eller misstanke om spridning görs vanligtvis en datortomografi över huvud, hals och bröstkorg, men i vissa fall väljer man magnetkameraundersökning eller PET-kamera.

Undersökning med magnetkamera
Undersökning med magnetkamera.

Läppcancer sprider sig främst till ytliga lymfkörtlar som lätt syns med hjälp av ultraljud. Cancerceller i små lymfkörtlar kan hittas med hjälp av att sticka i dem med en fin nål där man aspirerar celler för analys.

Hur ser prognosen ut för läppcancer?

Eftersom de flesta tumörer hittas i ett tidigt stadium är prognosen mycket god. Den relativa femårsöverlevnaden för all läppcancer ligger på 92 procent, men försämras vid avancerade stadier.

Rehabilitering vid läppcancer

Redan när du fått besked om att du har läppcancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Läppcancer bilder

Fjälliga skorpor i ett område på höger sida av underläppen ger misstanke om tidigt stadium av skivepitelcancer. Dessa kan utvecklas snabbt till mer allvarlig tumör och skall skyndsamt undersökas med vävnadsprov.

I ett annat fall ses en mer utvecklad och tydlig skivepitelcancer till vänster på en underläpp.

Se fler bilder på skivepitelcancer

Efter cancerbeskedet

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. 

Patient sitter på en sjukhussäng. Framför står en doktor och en sjuksyster.
Efter ett cancerbesked är regelbunden kontakt med sjukvården en trygghet. Foto: Melker Dahlstrand

För de flesta minskar dock oron och nedstämdheten när man har fått besked och påbörjat behandling. 

Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.

Råd och stöd efter cancerbeskedet

För dig som är närstående

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En som står nära och som finns vid den drabbades sida och visar omtanke kan man vara ett stort stöd.

För dig som är närstående någon med cancer

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.