Operation vid cancer

Att operera är den äldsta och fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden vid cancersjukdomar. 

Fakta

  • Operation är den vanligaste behandlingsmetoden mot cancer och uppskattningsvis är det runt två tredjedelar av alla cancerpatienter som genomgår en operation.
  • Att genomgå en operation innebär en stor påverkan på kroppen.
  • Innan operation genomförs en så kallad preoperativ bedömning, för att få en bild av om patienten orkar med en operation.

Så går en operation till

Ska du genomgå en operation? Här får du se hur behandlingen kan gå till:

Målet med en canceroperation är att om möjligt få bort alla cancerceller. För att uppnå detta måste man även ta bort en viss mängd frisk vävnad som omger tumören.

All vävnad som tas bort undersöks noga i mikroskop för att få en så bra bild som möjligt över sjukdomens utbredning och karaktär.

Preoperativ bedömning

Läkarna överväger noga riskerna innan ett beslut om operation tas. De genomför en så kallad preoperativ bedömning för att få en bild av hur patienten mår och om han eller hon orkar med en operation.

Störst roll i bedömningen spelar patientens allmäntillstånd, hjärt- och lungfunktion samt andra sjukdomar av betydelse.

Ungefär hälften av alla cancerpatienter får enbart kirurgisk behandling eller kirurgisk behandling i kombination med strålbehandling. Flertalet av de cancerpatienter som har solida tumörer opereras dessutom i syfte att lindra symtom av sjukdomen.

Operationssal med läkare i bakgrunden. I förgrunden syns några peanger.
Att genomgå en operation innebär en stor påverkan på kroppen.

Stor påverkan på kroppen

Att genomgå en operation innebär en stor påverkan på kroppen. Hur stor beror förstås på vilken operation som gjorts. Många gånger kan det ta lång tid att få tillbaka krafterna.

Det är viktigt att man talar om för sjukvårdpersonalen hur man mår efter operationen. Besvär som smärtor och illamående finns i dag stora möjligheter att behandla.

Hur lång sjukhusvistelsen blir beror på vilken sorts operation som gjorts. Efter utskrivningen blir man oftast kallad till ett återbesök då bland annat resultatet från den mikroskopiska undersökningen meddelas.

Det är av godo att avstå från rökning 6 veckor före operationen och från alkohol 4 veckor innan operationen. Efter operationen bör man göra uppehåll i minst 4 veckor.

Stöd cancerforskningen

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Olika former av kirurgi

Preventiv kirurgi

Preventiv kirurgi innebär att man i förebyggande syfte avlägsnar organ, delar av organ eller vävnad.

Det kan till exempel vara fråga om att operera bort brösten om risken för att utveckla bröstcancer bedöms som stor på grund av ärftlig risk.

Diagnostisk kirurgi

Diagnostisk kirurgi används för att kunna ställa en säker diagnos på en patient med symtom på cancersjukdom.

Man tar bort hela eller delar av en misstänkt tumör.

Provet analyseras sedan för att man skall få klarhet i vilken typ av tumör det rör sig om och om den är elakartad eller godartad.

Kurativ kirurgi

Kurativ kirurgi betyder botande kirurgi. De flesta cancerpatienter som botas, botas med enbart kirurgi eller kirurgi i kombination med strålbehandling och/eller cytostatika.

Strålbehandling eller cytostatika kan ges antingen före eller efter operation beroende på vilken sjukdom det är.

Det finns några faktorer som begränsar möjligheten att bota cancer med kirurgi:

  • Om tumören har spridit sig utanför primärområdet.
  • Om tumören ligger på ett sådant sätt i förhållande till viktiga organ, till exempel stora blodkärl, att den inte går att avlägsna helt och hållet.
  • Om patientens allmäntillstånd är så dåligt att en operation inte är genomförbar.
  • Om metastaser (dottertumörer) har spridits från primärtumören innebär det ofta att patienten inte kan botas med kirurgisk behandling. Det finns dock undantag. Ibland kan till exempel levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer opereras bort så att bot uppnås. Förutsättningen är oftast att primärtumören kan avlägsnas och att alla metastaser kan tas bort.

Tumörreducerande kirurgi

Ibland väljer man att operera en tumör trots vetskap om att den inte går att avlägsna helt.

Detta betraktas som tumörreducerande kirurgi (eng. debulking surgery) och används ibland för att efterföljande behandling med strålning och/eller cytostatika ska ha bättre förutsättningar att bli framgångsrik.

Det förekommer till exempel att en primärtumör tas bort för att behandlingen av metastaser (dottertumörer) ska bli så effektiv som möjligt.

Ibland görs tumörreducerande kirurgi för att minska symtom från tumören, eller för att förhindra framtida besvär trots att tumören inte kan botas. Detta brukar benämnas palliativ kirurgi.

För patientens skull är det viktigt att en sådan operation innebär en betydande förbättring av livskvaliteten utan att bli alltför påfrestande.

Därför måste alltid en individuell bedömning göras innan beslutet om en palliativ operation kan tas.

Rekonstruktiv kirurgi

Den rekonstruktiva kirurgins syfte är att minska sidoeffekterna av den operation som har krävts för att avlägsna tumören.

När man opererar bort en tumör är det inte ovanligt att stora delar av vävnad och muskulatur också måste avlägsnas, vilket kan innebära funktionella och kosmetiska defekter.

För att undvika att dessa defekter uppstår försöker man så långt som möjligt rekonstruera den förlorade vävnaden.

Det kan till exempel innebära uppbyggnad av ett nytt bröst eller en rekonstruktion av tarmarna.

Vid operationer inom öron-näsa-halsområdet behövs ibland rekonstruktiv kirurgi av plastikkirurg.

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.