Medel för forskning & utbildning

Sök anslag för forskning

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från många olika fält, som naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Sök anslag här

En forskare och en patient

Var är cancerrelaterat?

För att besegra cancer finansierar vi forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer.

Det här kan du söka inom

Vanliga frågor om ansökan

Se svar på de vanligaste frågorna vi får om att söka anslag och stipendier samt hur vårt ansökningssystem Fenix fungerar.

Läs frågorna & svaren

Förändringar i pågående anslag

Här hittar du info om vad du kan, och behöver, göra ifall ditt pågående anslag har en förändring på gång.

Läs mer

Beslut om forskningsanslag

I vår forskningsnämnd sitter 22 ledamöter, de flesta framstående forskare, som beslutar om anslagen. Nämnden leds av Klas Kärre och har nio så kallade prioriteringskommittéer. Se vår film om hur det hela går till. 

Tidigare beviljade anslag