Arvsrätt – vem ärver mig?

Din familjesituation – och arvsordningen – påverkar vem som ärver dig när du går bort. Ställ in nuvarande familjesituation för att se vem som ärver dig enligt lag, och om du behöver skriva testamente för att det ska bli som du önskar.


Ställ in din familjesituation

Jag är
Select...
och
Select...
från
Select...

1.

Huvudregeln är att din make/maka ärver dig.

2.

Barnen ärver inte förrän den efterlevande föräldern gått bort.

3.

Om ett barn har gått bort går barnets andel till barnbarnen.


Mer om familjesituationen

Huvudregeln är att den avlidnes make/maka ärver den avlidnes kvarlåtenskap före barnen med fri förfoganderätt. Det innebär att testamentstagaren får disponera arvet helt fritt under sin livstid förutom att testamentera bort den andel hen har ärvt.

När en person avlider måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder, en så kallad bouppteckning.

Finns det gemensamma barn ärver de när den sista föräldern går bort. Då får barnen/barnet sitt arv efter båda föräldrarna.


Rekommendation

Vill du att kvarlåtenskapen ska ärvas med full äganderätt bör du skriva ett testamente där detta framgår. Vill du att det dina barn ärver ska vara enskild egendom bör du skriva det i testamentet.


Visste du att...

Det går aldrig att göra sina barn arvlösa, barn har alltid rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad som står i testamentet.